V soboto smo pravzaprav pogledali samo en del pravic, ki pripadajo novim staršem. Če boste imeli ob novem družinskem članu preveč časa, si lahko uredite tudi ostale pravice.

Starševski dodatek

Če niste upravičeni do starševskega nadomestila, imate pravico do starševskega dodatka. Ta vam pripada za eno leto. Pravico načeloma lahko uveljavlja samo mati, in sicer 77 dni od rojstva otroka. Dodatek znaša okoli 250 €. So pa tukaj še dodatne zagonetke, ki vam lahko vzamejo veselje do pridobitve tega dodatka. Če živite v zunajzakonski skupnosti, potem morate na CSD (center za socialno delo) ali upravni enoti urediti zapisnik o priznanju očetovstva. O vaših pravicah potem odloča CSD, o pritožbah pa pristojno ministrstvo. Srečno!

Pravica staršev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva

Pravico ima eden od staršev. Obstajajo pa vsaj tri posebnosti glede omejitve omenjene pravice. Tukaj potrebujete še več sreče. Tukaj ste prepuščeni na milost in nemilost svojega delodajalca in seveda CSD-ja.

Pravica do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok

O tem torej kdaj drugič.

Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje

Mislim, da so mi to pravico vzeli že ob rojstvu.