Zadnjič sem opazil, da imajo že skoraj vsi večjega, samo še Oskar in en drug fant imata majhnega, ostali pa imajo že večje. Kaj lahko naredimo glede tega?