Naj že takoj povem, da dejansko ni nasankal noben človek, skoraj pa sta nasankali dve veverici, ali pa je morda ena dvakrat.